V Y S O K Á - (Hochtánov) u Havlíčkova Brodu
VYSOKÁ
  VYSOKÁ
Základní údaje:

Název : Vysoká
Okres: Havlíčkův Brod
Kraj: Vysočina
Satelitní obce:
Čistá, Nový Svět
PSČ : 580 01
Pošta: Havlíčkův Brod
Telefon: 569 438 303
Mobil: 724 246 569
Starosta:
Kučera Vladimír
Matrika:
MÚ Havlíčkův Brod
Spojení: Vlak - Mírovka
Autobus: Ano
Adresa OÚ:
Vysoká č.p.1
Úřední hodiny: Středa 14.00 - 17.00 hod
Stavební úřad:
MÚ Havlíčkův Brod
Hasiči: SDH Vysoká
Počet obyvatel:
102 a roste
Kulturní památky:
Kaplička,
Pomník z 1. světové války,
Usedlost č.p.16
se zvonicí
Sportoviště:
Lyžařský areál
TJ Lyžař HB

Dětské hřiště


HISTORIE:


První písemná zmínka o obci Hohentann (Vysoká) pochází z roku 1308. V roce 1399 se objevil název obce Hohentannen, v roce 1654 je obec připomínána pod názvem Hochtann, 1843 Hochton, Hochtann (Hochtanow), 1886 Hochtanov, Hochtan a v roce 1945 Hochtánov. Obec byla založena pod vrchem jm. Hochtann a byla pojmenována podle své polohy pod tímto vrchem (v českém překladu „pod vysokou jedlí"), Český ekvivalent názvu obce se vytvořil z něm. jména připojením koncovky -ov analogicky podle českých místních jmen v okolí (Bartoušov, Šlapanov). Počeštěná podoba jména se udržela velice dlouho, ještě v roce 1945 se v dokladu objevuje Hochtanov. Po odsunu Němců bylo pravděpodobně jméno pociťováno jako nežádoucí, a došlo proto k přejmenování obce i vrchu částečným překladem německého jména.
Obec patřila původně do střítežského panství. Byla vždy v katastru okresu Havlíčkův Brod.
V Úplném místopisném slovníku Království českého Václava Kotysky (1895) se uvádí, že obec měla 308 obyvatel (29 Čechů a 279 Němců) a dvoutřídní školu.

Obec byla dlouho místní částí obce Mírovka a poté součástí Havlíčkova Brodu. V současné době je již Vysoká samostatnou obcí a to od roku 1993 kdy byl prvním starostou zvolen pan Vladimír Bárta (*1932, Světlá n/S +1998, Vysoká). Poté vykonával funkci starosty od roku 1998 až do voleb v roce 2002 pan Parízek František. Nyní je starostou obce pan Vladimír Kučera z Nového Světa.

RODÁCI:

Mezi významné rodáky Vysoké patří houslista, interpret a skladatel Jiří Čart (jinak Cart; Czart,; Czarth; Schardt; Zarth * 1708, Vysoká + 1774, Mannheim).

TURISTIKA:

Mezi turistické zajímavosti obce patří zejména selská usedlost čp. 16 (uprostřed obce na pravé straně silnice na Šlapanov). Jedná se o lidovou architekturu z 18. století se zvoničkou nad střechou stavení. Usedlost je bohužel znehodnocena nevhodnými stavebními úpravami.
Dále pomník obětem 1. světové války v horní části obce vedle hasičské zbrojnice a nově opravená a vysvěcená kaplička u silnice pod vsí směrem od Havlíčkova Brodu.

Okolí obce je vhodné k turistickým vycházkám, houbaření a lyžování. Vrch Vysoká patří k nejvyšším místům havlíčkobrodského okolí. Vysoká patřila a patří k oblíbeným turistickým místům, vhodným k vycházkám například z Havlíčkova Brodu.
O tom svědčí i informace z turistického průvodce z třicátých let:
„Hochtan náleží k největším místům okolí německobrodského (587 m). Odtud lze nejlépe pozorovat ráz kraje. Cestu vykonáme drahou od Šlapanova. Z nádraží šlapanovského jdeme zpět kolem mlýna k železničnímu strážnímu domku, kde přejdeme trať a dáme se lesní cestou vzhůru k vrcholu, z něhož je překrásný rozhled po celém kraji. Zpáteční cestu můžeme nastoupiti přes ves Hochtanov a dvůr Baštínov do Německého Brodu (6 km), nebo můžeme vystoupit na sz. ležící kopec Pfaffenberg (576 m) a odtud lesem Leitenem a kolem trati sestoupiti do Frýdnavy (2 1/2 km). Hochtan leží jihovýchodně od Německého Brodu. Na lyžích pres Černý most a Baštínov za 1 1/2 hodiny. Nejpříhodnější východisko je však zastávka Frýdnava nebo stanice Šlapanov na trati Německý Brod - Jihlava. Z obou míst značených cestami na vrchol 45 minut. Hochtan jest pro skvělé lyžařské terény hojně navštěvován nejen lyžaři z Německého Brodu, ale i z Jihlavy, Čáslavi, Kutné Hory a Kolína. Začátečník i velmi náročný sportovec nalezne zde krásné sjezdy po volných pláních i lesních cestách. Klub lyžařů KČST v Německém Brodě pořádá sem pravidelné nedělní zájezdy spojené s lyžařskými kursy, závody, honbou za liškou apod."

POVĚSTI:

         K okolí obce se vztahuje několik zajímavých místních pověstí:
Na svazích Hochtanova jest zbytek velikého hustého lesa. V něm stával kdysi krásný hrad. Bohatý rytíř, jeho majitel, nalézal největší zalíbení v pěstování stromů a květin. Ve své zahradě vypěstil zvláštní jabloňku, která měla plody zlaté barvy a chuti přímo rajské. Podepřel ji stříbrným sloupem a střežil jako poklad. Jednou, když byl daleko na lovu, překvapila jej hrozná bouře. Sotva život zachránil, uchýlil se pak na nocleh k poutníkovi na ostrůvku uprostřed rybníka v lesní hloubce. Ráno našel místo hradu spáleniště a místo zahrady poušť. Jabloňka byla přeražena, stříbrný sloup ležel v kalu a blátě. Rytíř smutně odejel do války a nikdy se již nevrátil. Zříceniny hradu zarostly lesem. Nikdo již na ně nevzpomínal. Po letech kupci jedoucí do Prahy zabloudili z cesty a přenocovali ve zříceninách. V noci uzřeli v lese nějaké světlo. Šli k němu a našli ten stříbrný sloup. Od té doby se říká na tom místě „Ve Stříbrném sloupu".

        Osmaosmdesatiletá Lorcinka vyprávěla: To jsem byla ještě mladé děvce a žila jsem ještě doma na naší samotě mezi Čistou a Vysokou. Tu jednou přišel večer otec domů z hraní - on byl muzikant - spakoval nás děti spěšně dohromady a vedl nás všech devět z domu ven okolo gruntíku a ukazoval nám bludičky. Opravdu! Bylo tam mnoho světýlek, velkých a jasných, ne něco jako malí broučci, to ne, velká světla, která stále poskakovala tam a sem. Mám to ještě dnes jasně před svýma očima, jako by se to přihodilo teprve včera.

         Tam, kde vede silnice z Vysoké kolem Berghoislu a Spáleného kopce, byl jednou nalezen u šachty zavražděný štajgr. Od té doby tady provozovali svoje zlořády dva diví muži. Lidé, kteří šli okolo pozdě večer nebo v noci z partičky karet nebo hospody, tady dostali pořádný výprask. To by však ještě nebylo nic tak hrozného, ale jednou jeden člověk z Nového Světa vyvázl stěží živý. Za ním práskalo dvanáct výstřelů.

SOUČASNOST:

          Ve Vysoké je obchod se zbožím smíšeným a restaurace. Vzhledem k tomu, že se v obci nachází firma zaměřená na chov, výcvik, ustájení a prodej sportovních koni, je zde také umožněno provádění jezdeckého výcviku.
          Spojení s okolím zajištuje AUTOBUS nebo je možno použít železnici ve 2km vzdálené Mírovce (zastávka na trati Havlíčkův Brod - Jihlava).
          Na kopci je vybudován lyžařský vlek s umělým osvětlením, jenž je v zimním období hojně navštěvován. Je zde zimní středisko okresního města. V roce (2002) bylo vybudováno na sjezdovce umělé zasněžování, což - jak všichni doufali - přineslo výrazné prodloužení lyžařské sezóny.
           Obec Vysoká se v roce 1993 odloučila od Havlíčkova Brodu, což umožnilo vybudování vodovodu, plynofikace, nového obecního úřadu se společenským sálem, hospůdkou a fitcentrem a v současné době pracuje na budování komunikací, inženýrských sítí pro novou výstavbu a další akce pro zkrášlení obce a šťastnější život obyvatel a to nejen ve Vysoké ale i v satelitních obcích Čistá a Nový Svět....historie - rodáci - turistika - pověsti - současnost - nahoru
Pohlednice z roku 1910:
Pohlednice 1910

Letecký snímek: Letecký snímek

 Vysoká na mapě:

Mapa

V Sudetech:
Vysoká v Sudetech

Pohled na obec z kóty "Vysoká" (587 m):
Pohled na obec© 2004 BV